W dniach 23-24 lutego 2018 r. (piątek/sobota) w Konsulacie Honorowym w Limerick (66 O’Connell Street) odbędzie się kolejny dyżur konsularny.
Uprzejmie informujemy, iż podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap). W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci do lat 12 oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl
Prosimy o wpisanie w temacie e-maila „Dyżur w Limerick”, a w treści następujące informacje:

1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych, poświadczenie podpisu, ePuap).
3. Preferowany dzień – 23 lub 24 lutego – oraz godzina/godziny spotkania (np. 23.02 po południu)
4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.
http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/

Jednocześnie informujemy, iż jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcie An Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte przez konsula.

Informujemy, iż w marcu 2018 r. planowany jest kolejny dyżur konsularny Cork – ogłoszenie dyżuru w Cork zostanie opublikowane na stronie internetowej Ambasady na początku lutego br.