Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w LETNIEJ AKADEMII KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO, POZNAŃ, 4-17.08.2019 r. 

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego w Poznaniu.

Letnia Akademia w Poznaniu skierowana jest do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski w krajach Europy Zachodniej. Jest to atrakcyjna formuła wakacyjnej edukacji dla dorosłych, a także możliwość pełniejszej asymilacji z Ojczyzną Przodków poprzez udział w intensywnych dwutygodniowych warsztatach kulturowych i językowych. 

Integracyjna formuła Letniej Akademii, sprzyja nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

 Program.

Test kwalifikacyjny i podział na grupy zaawansowania językowego.

Lektoraty z języka polskiego prowadzone  przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego.

Warsztaty i wykłady o tematyce historyczno-kulturowej.

Konsultacje językowe.

Wycieczki integracyjno-krajoznawcze po Poznaniu i Wielkopolsce, które umożliwią uczestnikom pełniejsze uczestnictwo w bogactwach dziedzictwa i kultury narodowej Polski oraz czas na rekreację.

 

 Organizator.

Organizatorem Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego w Poznaniu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Wielkopolski.

 

 Organizatorzy zapewniają:

1. ZAKWATEROWANIE ( pokoje dwuosobowe w Domu Studenckim w Poznaniu).

2. WYŻYWIENIE (śniadania, obiady, kolacje).

3. PROGRAM MERYTORYCZNY (lektoraty języka polskiego, wykłady, warsztaty).

4. KADRĘ wykwalifikowanych lektorów ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im.       Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  wykładowców akademickich).

5. PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY (kulturalno- turystyczny, rekreacyjny, integracyjny).

6. MATERIAŁY PROMOCYJNE oraz ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu Letniej Akademii.

 

 Koszty podróży.

Uczestnicy  Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego w Poznaniu pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. 

 

 Przyjazd do Poznania / wyjazd uczestników.

PRZYJAZD:  4 sierpnia 2019 r. (niedziela) – pierwszy posiłek to kolacja.

WYJAZD:  17 sierpnia 2019 r. (sobota) – po obiedzie.

 

Wymagania.

1. Pochodzenie polskie.

2. Zamieszkiwanie w jednym z krajów Europy Zachodniej

3. Podstawowa znajomość języka polskiego.

4. Wiek: powyżej 18 lat.

5. Wypełnienie karty zgłoszenia (jest w załączniku).

6. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

7. Każdy uczestnik szkolenia proszony jest o wykupienie ubezpieczenia  na czas pobytu w Polsce od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

 

 PROSIMY .  

Czytelnie wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przesłać na adres naszego Oddziału faxem lub e-mailem:

Stary Rynek 51, 61-772 Poznań,  tel. / fax. (+48.61) 853-19-61, tel. (+48.61) 852-71-21),

E-MAIL: poznan@swp.org.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NA  ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO  dnia 12 lipca  2019 r.

Uwaga! 

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do Letniej Akademii zdecyduje weryfikacja karty uczestnika oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.