‚STANISŁAW MONIUSZKO I XIX-WIECZNA MUZYKA’
Jest to jedno z największych i niecodziennych polsko-irlandzkich wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Irlandii w ostatnich 15 latach! Stowarzyszenie Midlands Polish Community zaprasza Chór Akademii Sztuki ze Szczecina na mini-tournee oraz 2 wspólne koncerty z lokalnymi irlandzkimi chórami i muzykami. Koncerty mają również na celu upamiętnienie 200-lecia narodzin jednego z najbardziej znanych polskich kompozytorów – Stanisława Moniuszki.

Sobota, 19.go października o godz. 19:00 – kościół St Michael’s Church, Denmark St, Limerick
Wystąpią:
– Chór Akademii Sztuki, Szczecin, Polska
– Seoda Chamber Choir, Limerick
– polska harfistka Justyna Kosmulska

BILETY €15
Dostępne przez internet:
https://music-box.ie/produkt/stanislaw-moniuszko-19-century-music-saturday-19th-october-7pm/
Lub przed samym koncertem
Zachęcamy do zakupu biletów online. W przypadku zakupu biletu przed koncertem, proszę dać sobie odpowiednio dużo czasu.
Dochód będzie przekazany na wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych

Sejm zdecydował o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.

www.moniuszko200.pl
* * *

‘STANISLAW MONIUSZKO & 19-CENTURY MUSIC’
It is one of the biggest and most extraordinary Polish-Irish cultural event organised in the last 15 years in Ireland! Midlands Polish Community association is inviting Academy of Art semi-professional choir from Szczecin, Poland for a mini Irish tour and 2 joint concerts with local Irish choirs and individual musicians. The event also commemorates bicentennial of birth of one of the most famous Polish composers – Stanislaw Moniuszko.

Saturday, 19th October @7pm – St Michael’s Church, Denmark St, Limerick
Performers:
– Academy of Art Choir, Szczecin, Poland
– Seoda Chamber Choir, Limerick
– Polish harpist Justyna Kosmulska

TICKETS €15
Available to buy online:
https://music-box.ie/produkt/stanislaw-moniuszko-19-century-music-saturday-19th-october-7pm/
Or at the doors
We encourage to buy tickets online and give yourself plenty of time if you want to buy them before the concert on the day.
Proceeds will be donated to support local charity organisations.

The Sejm decided to establish 2019 The year of Stanisław Moniuszko. This year is the 200. th anniversary of the birthday of the composer, conductor, organist, counselor, director of the great theatre in Warsaw, the creator of the polish national opera The members highlighted in the document that Stanisław Moniuszko was a model of patriot. „the composer’s works are inspiration for many artists today, and in his modern times they created a palette of colors by which poles create the most beautiful shades of emotional feelings and national identity”.

https://www.moniuszko200.pl/pl/