Passports
Unfortunately, it is presently only possible to submit a Passport application to the Passport Department of the Embassy of The Republic of Poland in Dublin: https://www.e-konsulat.gov.pl/ 

For further information, please call the Passport Section of the Polish Embassy in Dublin: +353 1 8718020, or e-mail: dublin.pass@msz.gov.pl

All relevant information is available on the website of the Polish Embassy in Dublin: https://www.gov.pl/web/ireland/passports

Paszporty

Niestety, obecnie wniosek paszportowy można złożyć wyłącznie w Wydziale Paszportowym Ambasady RP w Dublinie: https://www. e-konsulat.gov.pl/

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Paszportowym Ambasady RP w Dublinie: +353 1 8718020 lub e-mail: dublin.pass@msz.gov.pl

Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ambasady RP w Dublinie: https://www.gov.pl/web/ireland/passports

How to Contact us
The Polish Consulate Limerick is working remotely to ensure delivery of the best standards of service quality, responsiveness and effectiveness. We are absolutely committed to continue helping you with any issues you may be concerned about.

Please contact our office by e-mail: polishconsulatelimerick@gmail.com if you wish to discuss any issue.

It is also possible to visit the Consulate by appointment.  Please make your request for an appointment by email, giving a brief outline of your issue.

 With our best wishes to you, and your family – STAY SAFE!

Konsulat RP w Limerick pracuje zdalnie, aby zapewnić najwyższe standardy jakości usług, szybkości reakcji i efektywności. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w dalszą pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów, które mogą Cię niepokoić.

Jeśli życzą sobie  Państwo omówić jakiś problem prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem polishconsulatelimerick@gmail.com

Istnieje również możliwość wizyty w Konsulacie po wcześniejszym umówieniu się. Prosimy o przesłanie prośby o spotkanie przez e-mail, podając krótki opis swojego problemu.

Z najlepszymi życzeniami dla Ciebie i Twojej rodziny – BĄDŹ BEZPIECZNY!


The Consulate office has moved to Lough Gur in County Limerick.  The Honorary Consul of the Republic of Poland is Mr. Patrick O’Sullivan.  Normal office hours are from Monday to Friday: 10.30am – 14.30pm.  However, it is only possible to make an appointment  via email: polishconsulatelimerick@gmail.com

Honorary Consul Patrick O’Sullivan and His Excellency Prof. Arkady Rzegocki (PhD), Polish Ambassador to Ireland.

•  The Honorary Consulate of Poland in Limerick deals with:

– The protection of the rights and interests of Polish citizens, ensures the equal treatment of Polish citizens in relation to matters of employment, wages, social security, education and access to Irish justice system
– Providing information concerning the national Irish law and dealing with state institutions
– Assisting in emergency situations, such as deaths, accidents, illness of the Polish citizens
– In an emergency situation we can visit a Polish citizen in hospital, jail, etc.

• In the area of ​​economic cooperation:

– The Consulate is working to create suitable conditions for Polish exports and the development of economic cooperation
– The Consulate supports Polish entrepreneurship in the region

• In the field of cultural cooperation:

– The Consulate promotes the good image of Polish cultural heritage
– The Consulate initiates and helps to organize cultural events (eg. Exhibitions, films , artistic performances)
– The consulate works for the development of the Polish language

• In cooperation with the Polish diaspora:

– The Consulate maintains contacts with Polish community organizations
– The Consulate takes part in Polish community cultural, patriotic events and State anniversaries

In addition, the Honorary Consulate of Limerick promotes all forms of tourism in Poland.