Nasz Konsulat usytuowany jest przy 66 O’Connell Street która jest też główną ulicą Limerick. Funkcję Honorowego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej pełni pan Patrick O’Sullivan. Nasz konsulat działa od l9-tego grudnia 2011 i jest otwarty od poniedziałku do piątku od 10.00 – 13.00. Jednakże, jeżeli zaistnieje potrzeba możemy także umówić spotkanie po południu dla tych z państwa którzy nie mogą odwiedzić nas w podanych wyżej godzinach.

Na miejscu czeka na państwa dwóch przyjaznych pracowników konsulatu. Także w czasie roku akademickiego, korzystamy z pomocy studentów którzy chętnie odbywają u nas praktyki.

• W zakresie opieki konsularnej Konsul Honorowy zajmuje się:

– ochroną praw i interesów obywateli RP, czuwa nad równym traktowaniem obywateli w kwestiach: zatrudnienia, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych, edukacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości
– udzielaniem informacji z zakresu prawa krajowego Irlandii, pomocą w kontaktach z instytucjami państwowymi
– udzielaniem pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak zgony, wypadki, zachorowania polskich obywateli
– w nagłych przypadkach może odwiedzić obywatela polskiego w szpitalu, więzieniu itp.

• W zakresie współpracy gospodarczej:

– działa na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla polskiego eksportu i rozwoju współpracy gospodarczej
– wspiera polską przedsiębiorczość w regionie

• W zakresie współpracy kulturalnej:

– promuje obraz Polski i jej dorobek kulturalny
– inicjuje i pomaga w organizacji imprez kulturalnych (np. wystaw, pokazów filmowych, występów artystycznych)
– działa na rzecz rozwoju nauczania języka polskiego

• W zakresie współpracy z Polonią:

– podtrzymuje kontakty z organizacjami i środowiskami polonijnymi
– bierze udział w polonijnych imprezach kulturalnych, patriotycznych i rocznicowych

Ponadto Konsul Honorowy promuje wszelkie formy turystyki do Polski.